06.10.2021

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси ноябриин 18-да зарлагдаба

Арадай Хуралай ээлжээтэ 20-дохи сесси 2021 оной ноябриин 18-да үглөөнэй 9 сагта эхилхэ. Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов энээн тухай захирал дээрэ гар табиба.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36