06.10.2021

Арадай Хуралай һунгамалнууд Евгений Жербаевые амаршалба

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд барилдаагаар дэлхэйн түрүү һуури эзэлхэ мүрысөөндэ хүрэл медальда хүртэһэн Евгений Жербаевта, мүн тиихэдэ тэрэнэй һоригшо Валерий Ивановта амаршалгын телеграмма эльгээбэ.

- Шанга хүсэтэй барилдаашан байһанаа дахин харуулжа, дэлхэйн чемпионадта хүрэл медаль абажа шадаат. Буряадай ажаһуугшад омогорхоно, -гээд телеграмма соо хэлэгдэнэ.

Евгений Жербаев 70 кг жэгнүүртэ 3-дахи һууриин түлөө тэмсэхэдээ, Армениин Арман Андреасяниие 6:0 гэһэн тоотойгоор шүүжэ шадаа гээд һануулая.

Сүлөөтэ барилдаагаар Россиин түрүү һуури эзэлхын мүрысөөнүүдэй илагша, спортын уласхоорондын мастер, уласхоорондын хэмжээнэй хэдэн турнирнуудай чемпион гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй Евгений Жербаев Эрхүү можын Нукутска аймагай Куйта нютагта түрэһэн намтартай.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36