18.11.2021

Буряадай Арадай Хуралай ээлжээтэ 20-дохи сесси ажалаа ябуулжа байна

Пленарна зүблэлэй эхиндэ, сессиин повесткэдэ нэмэлтэ хубилалтануудые Арадай һунгамалнууд оруулһан байна.
Эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарёвай дурадхалаар үшөө хоёр хуулиин проект оруулагдаба. Түлеэ бэлдэхэ, түлишын үнэ сэн тухай хуули мүнөөдэр үнгэржэ байһан сесси дээрэ Арадай Хуралай һунгамалнууд зүбшэн хэлсэхэ. Энэ асуудалаар Буряад Уласай байгаалиин нөөсэ баялигуудай болон экологиин сайд Сергей Матвеев элидхэл хэхэ байна.
20-дохи сесси дээрэ дүн хамта 44 асуудалнууд харагдаха юм. “Правительствын сагай” үедэ Буряадай Засагай газарай кадрова политика тухай асуудалнууудые Арадай һунгамалнууд зүбшэн хэлсэхэ байна.

Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36